MU RWANDA HAVUTSE ABAHANZI BASHOBORA GUHINDURA INDIRIMBO BAKAZISHYIRA KU MANOTA MPUZAMAHANGA


Ihuriro ry’Abanditsi ba Muzika mu Rwanda (Rwanda Music Transcriptors’ Union) riratangaza ko rifite ubushobozi bwo guhindura ibihangano bya muzika rikabyandika mu buryo mpuzamahanga bw’amanota. Ubu buryo bufasha abahanzi gusigasira umwimerere w’ibihangano byabo no kubona abacuranzi mu buryo bworoshye haba imbere mu Gihugu ndetse no mu mahanga.

 

Iri huriro rigizwe n’abanyamuryango basaga 20 barimo abanditsi b’amanota ya muzika (arrangers) n’abahimba amagambo akoreshwa mu ndirimbo (lyricists). Rivutse nyuma y’igihe kinini muzika nyarwanda ihura n’uruhuri rw’ibibazo bishingiye ahanini  ku kubura umwimerere.

Ibi bigaragarira cyanecyane ku bahanzi b’umuziki nyarwanda bajya gucurangira ibihangano byabo mu mahanga batitwaje itsinda ry’abacuranzi basanzwe babacurangira, bagerayo bikabagora kubona ubacurangira neza kubera ko ibihangano byabo biba bitanditse mu buryo mpuzamahanga bw’amanota.

 

Bamwe mu bagize inzego z’ubuyobozi bw’Ihuriro ry’Abanditsi ba Muzika mu Rwanda

Tuganira n’umuyobozi w’iri huriro, bwana Imanidufashe Emmanuel yatubwiye ko abanyamuryango barigize bazi kandi basobanukiwe neza ibya muzika kuko babyize. Yongeyeho ko abo banyamuryango bafite ubushobozi bwo kumva indirimbo cyangwa ibindi bihangano bifite aho bihurira n’umuziki  maze bakabyandika mu manota mu buryo bw’umwimerere.

Uyu muyobozi akomeza avuga ko kwandika igihangano bifasha mu kukibika mu buryo burambye.  Ikindi kandi ubu buryo bufasha umuhanzi, cyanecyane igihe agiye gucuranga cyangwa kwerekana ibihangano bye mu mahanga, kandi akaba adafite ubushobozi bwo kujyana itsinda risanzwe rimucurangira (Bande musicale).   Muri icyo gihe, umuhanzi yitwaza impapuro zanditseho ibihangano bye mu buryo mpuzamahanga bw’amanota, bityo bikaba byakorohera umucuranzi uwo ari we wese kumufasha hatajemo izindi mbogamizi.

 

 

Uburyo mpuzamahanga bwo kwandika ibihangano mu manota ntibuzafasha abahanzi gusa, ahubwo buzanatuma Ururimi, Umuco n’Amateka by’u Rwanda birushaho gutera imbere no kumenyekana  mu mpande zose z’isi binyuze muri ibyo bihangano byanditse mu buryo bwa gihaânga kuko n’abanyamahanga bashobora kubicuranga mu mwimerere wabyo. Indirimo yubahiriza Igihugu “Rwanda nziza”, “Ndagiwe n’Umushumba mwiza”, “Ntacyadutanya” ya Umuratwa Princess Pricillah ni zimwe mu ngero z’ibihangano bicurangwa n’abanyamahanga mu buryo buboroheye kubera ko byanditse mu buryo mpuzamahanga bw’amanota.

 

Kuva ihuriro ry’abanditsi ba muzika mu Rwanda ribayeho mu mwaka wa 2016, rimaze kwandika mu buryo mpuzamahanga bw’amanota ibihangano bitandukanye birimo ibya kera n’iby’ubu. Aha twavuga nk’indirimbo “Mahirwe yanjye” ya Nkurunziza François, “Kanjogera” ya Masamba Intore, “Ndavuga u Rwanda” ya Semanza Jean Baptiste, “Ngwino urebe” ya Tuyisenge Intore, “Malayika” ya Yvan Buravan n’izindi.

 

Perezida w’iri huriro akangurira abahanzi bose kurigana kugira ngo bafatanye mu rugamba rwo rwo kurushaho guteza imbere umwimerere w’ibihangano nyarwanda.

 

Yagize:“Turakangurira abahanzi bose, cyanecyane Abanyarwanda, kutugana tukabafasha guha ireme n’umwihariko ibihangano byabo kuko twaje gusanga hano mu Rwanda abantu benshi batazi ko gushyira ibihangano mu buryo mpuzamahanga bw’amanota bikorwa.”

 

Imanidufashe Emmanuel, Perezida wa RMTU ayoboye inama y’abahagarariye inzego zitandukanye z’ubuyobozi bwa RMTU

 

Ihuriro ry’Abanditsi ba Muzika mu Rwanda ni rimwe mu mahuriro atandukanye agize Urugaga rwa Muzika Nyarwanda (Rwanda Music Federation), rumwe mu ngaga esheshatu (6) zigize Inama y’Igihugu y’Abahanzi (Rwanda Art Council).

 

Iri huriro rikorera i Kigali, i Remera-Gisimenti ku kicaro k’Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco. Rirazwi kandi ryemewe na Leta kuko rifite ubuzima gatozi. Rifite kandi urubuga rinyuzaho amakuru atandukanye ajyanye n’inshingano zaryo ari rwo: www.rmtu.rw.

 

Inama y’Igihugu y’Abahanzi, ingaga n’amahuriro biyigize  byashyizweho n’Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco (RALC) mu rwego rwo kurushaho guteza imbere ubuhanzi mu Rwanda.

Source: www.ralc.gov.rw

Rwanda Music Transcriptors Union © 2017
Scroll Up